Thứ Năm, ngày 18 tháng 9 năm 2014

Thị trường ngày 18-9-2014 giảm mạnh như kế hoạch đã được biết trướcNgắn hạn thị trường giảm đúng như kế hoạch đã trình bày ở room VIP, chi tiết như sau:

Hôm nay kéo lên cuối phiên
[9/12/2014 10:24:01 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: thứ 2 tuần sau (15-9) cũng kéo lên
[9/12/2014 10:24:06 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: trong phiên
[9/12/2014 10:24:22 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: Thứ 3 (16-9), đầu phiên kéo lên thật mạnh
[9/12/2014 10:24:30 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: lúc đó bán cổ phiếu ra
[9/12/2014 10:24:41 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: sau đó cuối phiên giảm nhẹ
[9/12/2014 10:25:09 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: thứ 4 (17-9) giảm mạnh đầu phiên cuối phiên hồi lại
[9/12/2014 10:25:23 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: thứ 5 bắt đầu tăng nhẹ đầu phiên
[9/12/2014 10:25:27 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: và giảm mạnh
[9/12/2014 10:25:38 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: như phiên 9-9 vừa rồi
[9/12/2014 10:26:01 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: thứ 6 (19-9) giảm mạnh trong phiên 1 lần nữa
[9/12/2014 10:26:09 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: lúc này tự tin mua vào giá rẻ
[9/12/2014 10:26:13 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: sau đó tt tăng tốt

[9/14/2014 6:46:45 PM | Edited 6:52:24 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: Theo kế hoạch thì khoảng 9h-10h30 thứ 3 tuần sau (16-9) bán cp
[9/14/2014 6:46:49 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ở mức giá cao
[9/14/2014 6:46:58 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: có gì thay đổi K sẽ báo
[9/14/2014 6:47:03 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: cứ kế hoạch vậy trước
[9/14/2014 6:47:17 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: đầu phiên thứ 3 sẽ kéo tt lên rất mạnh từ 9h - 10h30

mai đầu phiên 9-10h30 còn kéo lên nhẹ tiếp
[9/15/2014 10:10:10 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: thứ 5 mới giảm mạnh
[9/15/2014 10:10:17 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: cứ ngồi chờ nó kéo lên mạnh
[9/15/2014 10:10:20 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: rồi bán giá cao
[9/15/2014 10:10:22 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: không có lo
[9/15/2014 10:10:27 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: kiên trì
[9/15/2014 10:10:33 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: không nôn nóng, nóng vội

[9/15/2014 11:34:48 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mai còn lên
[9/15/2014 11:34:53 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: không vội bán giá thấp
[9/15/2014 12:59:29 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: (cash)
[9/15/2014 1:30:25 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tt chưa giảm ngay
[9/15/2014 1:30:27 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: nên không lo
[9/15/2014 1:30:32 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: sẽ kéo lên để bán

[9/15/2014 10:13:18 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: khi xả hàng
[9/15/2014 10:13:21 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: sẽ kéo lên mạnh
[9/15/2014 10:13:27 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: giống PVS, PVC vậy đó
[9/15/2014 10:13:29 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: yên tâm
[9/15/2014 10:13:35 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: đó là nghệ thuật
[9/15/2014 10:13:44 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: chứ ko ai xả hàng giá thấp cả

[9/15/2014 2:54:32 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: trưa, cuối phiên
[9/15/2014 2:54:34 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: kéo lên
[9/15/2014 2:54:35 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: bán
[9/15/2014 2:54:42 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mai tt xanh để bán
[9/15/2014 2:54:45 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: chưa giảm mạnh

phiên mai xanh để bán
[9/15/2014 2:57:48 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: TT còn tăng đến 10-10
[9/15/2014 2:57:51 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ngắn hạn
[9/15/2014 2:58:02 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: sẽ có điều chỉnh 1-2 phiên
[9/15/2014 2:58:06 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: để rũ hàng
[9/15/2014 2:58:19 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: có thể giảm mạnh vào thứ 4,5 tuần này
[9/15/2014 2:58:30 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: điều chỉnh để đi lên

[9/15/2014 5:48:31 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua thi thứ 5,6
[9/15/2014 5:48:33 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tuần nay

nhiệm vụ trước mắt ngắn hạn:
[9/15/2014 5:02:59 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tranh thủ phiên mai bán cp, cơ cấu danh mục
[9/15/2014 5:03:06 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: để có tiền khi giảm mạnh múc
[9/15/2014 5:03:11 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: càng nhiều ăn càng nhiều
[9/15/2014 5:03:16 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: lúc này chưa nên mua

Kháng có 1 vài cổ phiếu
[9/16/2014 5:55:22 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua vào thứ 5,6 or thứ 2 tuần sau
[9/16/2014 5:55:34 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: giữ đến khi bán là ngày 8-10.10
[9/16/2014 5:55:39 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ăn 50%
[9/16/2014 5:55:47 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: margin nua la 100%

[9/16/2014 11:08:28 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: chiều
[9/16/2014 11:08:33 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: sẽ kéo mấy trụ lên
[9/16/2014 11:08:37 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: 2 sàn xanh
[9/16/2014 11:08:41 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: các cp khá cũng lên
[9/16/2014 11:08:47 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: lúc đó bán ra giá tốt chút
[9/16/2014 11:08:51 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: khả năng ngày mai
[9/16/2014 11:08:57 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: 2 sàn giảm rất mạnh
[9/16/2014 11:09:05 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: thứ 5,6 mới bắt dầu mua

đag giam
[9/16/2014 9:18:20 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: lat sau 10h45 keo tt len
[9/16/2014 9:18:25 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: luc do ban gia tot
[9/16/2014 9:18:27 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: hon dau phien
[9/16/2014 9:18:29 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ko voi

[9/16/2014 9:36:37 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: từ 9- 10h45 nó biến động vậy
[9/16/2014 9:36:44 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: sau 10h45 kéo lên
[9/16/2014 9:36:49 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: trnah thủ bán giá tốt
[9/16/2014 9:36:55 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: phiên mai tt giảm khá
[9/16/2014 9:36:57 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: bán để
[9/16/2014 9:36:58 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: thứ 5,6
[9/16/2014 9:37:00 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua lại
[9/16/2014 9:37:04 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: giá rẻ hơn

[9/16/2014 1:15:45 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: bvh giảm mạnh nên HOSE giam
[9/16/2014 1:27:00 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: vì thứ 5,6 vừa qua
[9/16/2014 1:27:06 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: nhiều NDT nhỏ vào mua nhiều
[9/16/2014 1:27:10 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: và dùng margin
[9/16/2014 1:27:20 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: nên ngày mai (thứ 4) và thứ 5
[9/16/2014 1:27:26 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: nhà cái đạp tt mạnh xuống
[9/16/2014 1:27:31 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: cho NDT phải cutloss
[9/16/2014 1:27:38 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: và họ mua vào 2 phiên đó nữa
[9/16/2014 1:27:42 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: để đánh tt lên
[9/16/2014 1:27:46 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mại ho đạp manh
[9/16/2014 1:27:49 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: có thể sàn
[9/16/2014 1:29:14 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: lát gần 2h
[9/16/2014 1:29:17 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: kéo tt hồi lại
[9/16/2014 1:29:21 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mình bán hết cp ra

tt keo len
[9/16/2014 1:58:26 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: de ban nhe
[9/16/2014 1:58:28 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mai rot manh
[9/16/2014 1:58:32 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tranh thu ban gia luc nay

[9/16/2014 2:22:41 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: đưa về tỷ lệ
[9/16/2014 2:22:43 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: an toàn
[9/16/2014 2:22:46 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: truoc khi tt giam manh
[9/16/2014 2:22:53 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ngày mai và thứ 5
[9/16/2014 2:24:08 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: theo ke hoach
[9/16/2014 2:24:14 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: hom nay HNX tang 0,6%
[9/16/2014 2:24:16 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: de xem the nao
[9/16/2014 2:24:29 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ngay mai HNX giam khoang 3- 3,3%

thế là đưa tk về an toàn
[9/16/2014 2:32:40 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: truoc khi rot manh
[9/16/2014 2:32:43 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: met moi that
[9/16/2014 2:32:45 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: hihi

[9/16/2014 11:10:45 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tức là nhà cái đạp xuống
[9/16/2014 11:11:00 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: và cp giảm 7-10% NDT sợ phải bán giá thấp

[9/16/2014 11:11:09 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: như phiên 9 và 10 tháng 9 vậy
[9/16/2014 11:11:16 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: do do minh tranh thu ban khi tt tang
[9/16/2014 11:11:22 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: va doi thu 5 vo hang lai

[9/16/2014 1:12:11 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tuyet doi ko co mua
[9/16/2014 1:12:14 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: de thu 5,6 mua
[9/16/2014 1:12:18 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: hom nay
[9/16/2014 1:12:22 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: canh ban het cp
[9/16/2014 1:12:25 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mai tt rot manh
[9/16/2014 1:12:27 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: 2 sàn

[9/16/2014 1:59:26 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: co gang
[9/16/2014 1:59:33 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: dua tk ve 90-100% cash

[9/16/2014 2:00:51 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: cu theo ke hoach cua K
[9/16/2014 2:00:54 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mai tt rot rat manh
[9/16/2014 2:01:00 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mai sau 10h15
[9/16/2014 2:01:04 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: nha cai no dap xuong
[9/16/2014 2:01:05 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: nhu bu
[9/16/2014 2:01:14 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: bua 9-9 do nha

truoc khi dap tt xuong manh
[9/16/2014 2:39:41 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: thi phai cho NDT nghi ngo
[9/16/2014 2:39:44 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ko ai hieu vi sao
[9/16/2014 2:39:53 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tai vi bua thu 6 NDT mua vao margin rat nhieu
[9/16/2014 2:39:56 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: nen phai dap xuong

các tin ảnh hưởng và NC chọn để làm tt giảm
[9/16/2014 3:17:51 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: 1. tối mai FED họp công bố khi nào tăng ls, sẽ ảnh hướng tới ttck thế giới, đặc biệt là vốn ngoại vào tt VN, tức NDT ngoại sẽ đảo nợ khi tin tăng lãi suất đến sớm hơn, tức là bán cp ra và mua lại trong ngắn hạn
[9/16/2014 3:18:21 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: 2. Thứ 6 này (19-9), ETF sẽ thực hiện cơ cấu danh mua, mua bán 1 tỷ lệ nhất định
[9/16/2014 3:18:28 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: họ sẽ bán ròng nhiều
[9/16/2014 3:19:15 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: 3. hiện số tk NDT nhỏ sử dụng margin ở vùng đỉnh đang ở mức cao, lúc này báo chi không duoc cong bo, de cho NDT nho quen di, de cho ho ko de phong va roi danh sụp tt xuong

nghi ngoi vui ve
[9/16/2014 5:27:27 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: rủi ro lúc này
[9/16/2014 5:27:34 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: là lượng margin ở giá cao
[9/16/2014 5:27:37 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: rất nhiều
[9/16/2014 5:27:48 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mai giảm 4-5% là bà con bán tháo nhiều

[9/16/2014 2:27:31 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: dua tk ve an toan a
[9/16/2014 2:27:34 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mai a se thay
[9/16/2014 2:28:18 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: chi la kéo
[9/16/2014 2:28:21 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: de du vao xa
[9/16/2014 2:28:24 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: chieu e se noi
[9/16/2014 2:28:27 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: nghe thuat xa hang
[9/16/2014 2:28:28 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: hay lam

chuẩn bị tiền
[9/16/2014 2:38:49 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: để thứ 5,6 or thứ 2
[9/16/2014 2:38:51 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: múc cp
[9/16/2014 2:38:57 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ăn 40-50% hoặc hơn
[9/16/2014 2:39:04 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: đến ngày 9-10 tháng 10
[9/16/2014 2:39:12 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: trước khi đạp tt mạnh

vì thứ 5,6 và đầu phiên thứ 2 hôm qua
[9/16/2014 2:56:10 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ndt nhỏ lẻ hưng phấn
[9/16/2014 2:56:13 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua vào nhiều
[9/16/2014 2:56:23 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: nên hôm nay cuối phiên phải kéo lên
[9/16/2014 2:56:30 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: để họ tin là mình mua đúng
[9/16/2014 2:56:39 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ai ngờ họ mua ngày vùng đỉnh ngắn hạn
[9/16/2014 2:56:58 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: do đó hôm nay bắt buộc phải kéo lên dùng lượng tiền ít
[9/16/2014 2:57:08 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: để NDT tự tin vào quyết định mua của mình
[9/16/2014 2:57:30 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: thế là nhà cái bán hôm qua và hôm nay khoảng 6.000-7.000 tỷ cho nhỏ lẻ
[9/16/2014 2:57:35 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: 1-2 phiên nữa
[9/16/2014 2:57:43 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: họ đạp tt rớt mạnh
[9/16/2014 2:57:49 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: để ăn lại lượng hàng này
[9/16/2014 2:57:59 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: đạp như phiên 9 và 10 tháng vừa qua

Thứ Tư, ngày 10 tháng 9 năm 2014

Chi tiết quá trình gom cổ phiếu PXI giá từ 7 – 7,3 của nhóm VIPs[9/3/2014 9:40:47 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: a dat mua 5k PXI gia 7
[9/3/2014 9:40:51 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: 5k PXI gia 6,9

hi a
[9/4/2014 9:17:38 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua ??k PXI gia 7
[9/4/2014 9:17:45 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ???k PXI gia 7,1

[9/4/2014 9:28:05 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: a con tien de mua ko
[9/4/2014 9:28:09 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua ???k PXI gia 7

[9/4/2014 10:45:12 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: a dat 10k
[9/4/2014 10:45:14 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: PXI gia 7
[9/4/2014 10:45:19 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: con nay kha nang
[9/4/2014 10:45:21 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: cuoi thang 9
[9/4/2014 10:45:22 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: len ???

[9/4/2014 9:17:57 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: chi mua ???k PXI gia 6,9
[9/4/2014 9:18:01 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ???k PXI gia 7

[9/4/2014 10:51:56 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: con nhieu tien
[9/4/2014 10:51:57 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ok
[9/4/2014 10:51:58 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: anh mua ???k
[9/4/2014 10:52:01 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: PXI gia 7,1

[9/4/2014 11:01:47 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: con nhieu tien
[9/4/2014 11:01:50 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: Co mua tiep
[9/4/2014 11:01:53 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ???k PXI gia 7,1

Thứ Ba, ngày 09 tháng 9 năm 2014

COPY ĐOẠN CHÁT ROOM VIP PHIÊN SÁNG NGÀY 10-9-2014[6:51:35 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: (cash)
[8:26:55 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tt không có gì xấu
[8:27:02 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: chỉ là nhà cái bán bớt cp ra
[8:27:06 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: 35% danh mục
[8:27:11 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: và đặt giá sàn
[8:27:14 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua lại thôi
[8:27:25 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: nay giảm nhẹ đầu phiên họ ăn hàng tiếp
[8:27:32 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: nay thanh khoản thấp vừa hợp lý

TỰ TIN LÊN
[8:34:11 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: TT ĐANG RẤT TỐT
[8:34:24 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ĐỈNH CỦA TT RƠI VÀO NGÀY 10-10 CHỨ KO PHẢI LÚC NÀY
[8:34:29 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: CÓ KẾ HOẠCH HẾT R

[9:03:18 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: LÁT
[9:03:19 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: SAU 10H
[9:03:22 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: TT XANH LẠI
[9:03:34 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: NÊN PXI SẼ LÊN ĐỂ BÁN GIÁ TỐT
[9:03:36 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: KHÔNG VỘI
[9:10:44 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: DAT LENH NHU K BAO
[9:10:47 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: CO HOI GIA RE
[9:10:50 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: GAN HET R

TT RUNG RAC TRONG PHIEN
[9:24:39 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: LAT TRUA
[9:24:43 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: GAN 11 H KEO LEN XANH NHE
[9:24:50 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: CHIEU XANH TOT

LENH MUA DUT KHOAC
[9:33:29 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: GAN 11H TRUA KEO LEN LAI TOT A
[9:38:09 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: LENH MUA LON RAT NHIEU
[9:38:12 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: KHAN TRUONG
[9:38:14 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: 1H NUA THOI
[9:38:17 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: TT HOI LAI HET
[9:38:21 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: KHONG CO LO LANG GI CA

2 SAN GIAM HON 1% LUC NAY
[9:42:56 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: GAN TRUA
[9:42:58 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: CUOI PHIEN
[9:43:01 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: KEO LAI
[9:43:02 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: XANH NHE

[9:47:29 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: LENH DANG MUA LEN
[9:50:30 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: KHONG CO
[9:50:33 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: LO LANG GI CA
[9:50:36 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: TT DANG RAT NGON
[9:50:37 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: CUC NGON

[9:51:12 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: NHÌN PVX
[9:51:14 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: AN 5,8
[9:51:16 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: KINH
HOSE DE VNM NEN DIEM SO VAN CON GIAM CHUT
[9:55:23 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: HNX LAT KEO
[9:55:26 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: PVS VUOT 41
[9:55:30 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: THI 2 SAN XANH
[10:06:42 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: KBC GOM XONG
[10:06:45 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ĐÁNH VÒNG MỚI
[10:06:49 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: LÊN ???,X - ???,X
[10:06:56 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: PVX LÊN ???

TỪ 10-11H
[10:09:09 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: TT CÂN BẰNG
[10:09:53 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: TỨC LÀ Ở MỨC NÀY , KHÔNG GIẢM NỮA
[10:10:02 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: QUAN SÁT VÀ TRUA CHIEU KEO HOI LAI NHẸ

GOM HÀNG VÙNG ĐÁY
[10:15:21 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: THƯỜNG CÓ CẢM XÚC LẠ
[10:15:38 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: VÀI NGÀY NỮA TT
[10:15:42 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: TĂNG TRỞ LẠI
[10:15:46 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: BÀ CON SẼ VUI
[10:15:50 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: TRỞ LẠI
[10:15:53 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: BỚT BI QUAN
[10:15:54 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: HEHE

VÙNG ĐÁY
[10:17:06 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: BÁO CHÍ NÓI TIN XẤU NHIỀU VÀO
[10:17:17 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: TT MỚI CHỈ CÓ TĂNG 1/2 ĐOAN DUONG A
[10:17:22 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: CÒN TĂNG 1/2 NỮA
[10:17:34 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: TẠI VÌ TRƯỚC LỄ VÀ SAU LỄ KÉO TT LÊN
[10:17:43 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ĐỂ DỤ ĐÁM ĐÔNG VÀO XẢ HÀNG CHỐT LỜI
[10:17:48 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: NÊN NOW ĐẠP TT XUỐNG
[10:17:54 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ĐỂ LẤY HÀNG CỦA ĐÁM ĐÔNG

SAU KHI GOM HÀNG XONG
[10:21:29 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: BÁO CHÍ ĐƯA TIN TỐT
[10:21:33 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: VỀ NỢ XẤU GIẢM
[10:21:39 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: XUẤT KHẨU VIỆT NAM TỐT
[10:21:43 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: GIẢM LÃI SUẤT
[10:22:09 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: TỪ NGÀY 11-12.9, SSI TỔ CHỨC GATEWAY
[10:22:14 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: NÊN ĐẠP TT XUỐNG
[10:22:26 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ĐỂ CHO CÁC TỔ CHỨC,.NHÓM LỢI ÍCH GOM HÀNG
[10:22:38 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: SAU KHI HỌP GATAWAY XONG
[10:22:41 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ĐƯA TIN TỐT
[10:22:44 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: VÀ CP LẠI CE
[10:22:54 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ĐÁM ĐÔNG LẠI BÁN CUTLOSS Ở GIÁ ĐÁY
[10:23:02 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: KỊCH CŨ LẬP LẠI
[10:23:05 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: TỪ LẦN NÀY
[10:23:08 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: TỚI LẦN KHÁC
[10:23:12 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: NHIỀU ĐÓ LÀM HOÀI