Thứ Sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2014

Mua bán theo kế hoạch kiếm lời 50% chưa kể margin trong tháng 9.2014

Tháng 9 này có khoảng 5-6 cổ phiếu tăng 50% và 4 cổ phiếu tăng 70-80% so với giá cuối tháng 8.2014. Dòng tiền vào các cổ phiếu này rất mạnh
Tuần cuối tháng 8, dòng tiền gom vào khá nhiều ở các mã này và đánh lên một cách bất ngờ
Từ ngày 4 – 26.9.2014 giá các cổ phiếu này tăng khoảng 40-50%
Ngày dự kiến mua vào các loại cổ phiếu này là 4-5.9 và ngày bán là 26.9.2014
Hiện đã deal xong các cổ phiếu này và lộ trình, trend tt đã nắm rõ hết
Đối với NDT nào muốn kiếm tiền nhiều trong tháng 9 này thì add nick skype: khangvdsc để hợp tác và thu gom cổ phiếu khi còn giá rẻ. Gom hàng thành công giá đáy PVS tháng 7, KBC tháng 8 và các mã sau…. Để kiếm 50% lợi nhuận
Chi tiết gom hàng PVS giá đáy tháng 7.2014:
[7/8/2014 1:35:57 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua PVS 29,6 chị
[7/8/2014 1:40:41 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: da
[7/8/2014 1:43:32 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: khop het chua chi
[7/8/2014 1:43:33 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: PVS nua

[7/10/2014 10:53:57 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: PVS ok
[7/10/2014 10:54:00 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: chi co ???k a

[7/8/2014 10:06:54 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: PVS anh mua ???k gia 29,6
[7/8/2014 10:07:44 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua ???k gia 29,6
 [7/8/2014 10:07:50 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: len 35

[7/8/2014 10:10:31 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: anh dat ???k gia 29,6 di
[7/8/2014 10:21:08 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tin nay de gom cp dau khi
[7/8/2014 10:21:11 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: sau do dua tin tot
[7/8/2014 10:23:33 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: dua tin xau ra de gom
[7/8/2014 10:23:37 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: co y do het anh a
[7/8/2014 10:44:27 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: khop chua anh

[7/9/2014 9:34:05 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: PVS
[7/9/2014 9:34:06 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: chi dat 29,4
[7/9/2014 9:34:07 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: cho

[7/10/2014 10:53:52 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: PVS ngon

Chi tiết gom hàng KBC giá đáy tháng 8.2014:
[8/15/2014 2:18:11 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua het
[8/15/2014 2:18:13 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: KBC gia 11,3

[8/18/2014 11:26:58 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua ???k KBC nua gia 11,2

[8/19/2014 9:29:01 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ok
[8/19/2014 9:29:08 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: dat mua ????KBC gia 10,9

[8/19/2014 2:22:40 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua tiep ???KBC gia
[8/19/2014 2:22:42 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: 11

[8/21/2014 11:15:33 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: hi
[8/21/2014 11:15:35 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: co do ko
[8/21/2014 11:15:37 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: suc mua nhieu
[8/21/2014 11:15:41 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua ???K KBC gia 11

….

 

Thứ Năm, ngày 28 tháng 8 năm 2014

Copy lại những đoạn chat nhóm VIP biết trước tháng 8,9,10.2014 tt tăng mạnh

[5/15/2014 2:37:39 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: dat mua ATC HQC
[5/15/2014 2:37:40 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: đặt PVX giá 4,3
[5/14/2014 10:26:15 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tt o vung day
[5/14/2014 10:26:18 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tich luy
[5/14/2014 10:26:20 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: len tu tu
[5/15/2014 9:16:45 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ban
[5/15/2014 9:16:48 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ???k KLS 9,5
[5/15/2014 9:16:49 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: lat mua 9
[5/15/2014 9:19:17 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ban ???k
[5/15/2014 9:19:18 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: KLS 9,4
[5/15/2014 1:41:26 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua ???k FLC 7,8 di
[5/15/2014 2:39:21 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: chi mua ???k SHB gia 8,2 di
[5/15/2014 2:39:25 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: dat ???k SHS gia 6,3


View trong năm 2014
[5/20/2014 6:54:50 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: Tháng 1,2,3 tăng
[5/20/2014 6:54:54 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tháng 4,5 điều chỉnh
[5/20/2014 6:55:04 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tháng 6,7,8,9,10,11 tt tăng mạnh
[5/20/2014 6:55:29 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tháng 8,9 Vn-Index có thể lên tới gần 700 điểm
[5/20/2014 6:56:21 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: Kết luận: nếu đầu tư 1 số tiền 100 triệu khi tt giảm, không margin để tới tháng 9 lời 150%, còn nếu mua lướt theo sóng thì lời 300-400%

Tháng 7,8,9 gì đó
[5/21/2014 4:28:27 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: HOSE lên 700 điểm
[5/21/2014 4:28:39 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tháng 3-4.2015, HOSE lên 850-900 điểm


ăn sóng lớn
[5/22/2014 8:53:57 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: bằng lần
[5/22/2014 8:54:11 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tháng 7,8 HOSE chính thức đạt 700 điểm
[5/22/2014 8:54:12 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: các cp
[5/22/2014 8:54:21 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: sẽ tăng 80-90% vào thời gian đó


Tháng 6,7 lên tối đa 650
[5/22/2014 11:02:18 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: có thể đỉnh HOSE rơi vào tháng 3-4.2015 chứ ko phải tháng 12.2015
[5/22/2014 11:02:24 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: đỉnh đợt này 850-900
[5/22/2014 11:02:33 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: đỉnh của 2007 là 1174,x


Chuẩn bị tiền vào tk
[5/23/2014 8:41:00 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: để ít ngày nữa mua
[5/23/2014 8:41:12 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tháng 6,7,8 - CK thăng hoa
[5/23/2014 8:41:14 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mạnh
[5/23/2014 9:11:13 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: Chính trị ổn
[5/23/2014 9:11:21 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: TQ sẽ hạ nhiệt giàn khoan
[5/23/2014 9:11:25 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: 2-3 tuần tới
[5/23/2014 9:11:34 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: dòng tiên lớn sẽ đánh tt lên tới tháng 8,9
[5/23/2014 9:11:37 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: lên 700


[5/23/2014 3:04:09 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: có thể thứ 2,3 bắt đầu mua vào
[5/23/2014 3:04:11 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: dc nhẹ 1 tý
[5/23/2014 3:04:16 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: sau đó tt lên tốt
[5/23/2014 3:04:22 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: thang 6,7,8 tot


Tư vấn Khách VIP gom hàng trong vùng 508,x – 522,x vào thời gian 9-15.5.2014

http://duongvankhang.blogspot.com/2014/05/tu-van-khach-vip-gom-hang-trong-vung.html 


     

Thứ Hai, ngày 25 tháng 8 năm 2014

Quá trình thu mua các cổ phiếu của nhóm VIP từ ngày 11-25.8.2014 chi tiết như sau:[8/11/2014 11:06:06 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: Mua ???k MCG giá 6,7
[8/11/2014 11:06:12 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua 3 ma nay kiem 8-10%
[8/11/2014 11:07:04 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: chi mua may ma nay kiem 8-10% trong 4-5 phien
[8/11/2014 11:07:11 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua ???k KMR gia 7,3
[8/11/2014 11:07:23 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ???k KMR gia 7,4

[8/12/2014 9:27:19 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: Anh mua ???k AGR nữa gia 6,7

[8/14/2014 9:52:26 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: Bác còn tiền không
[8/14/2014 9:52:31 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua ???k PTK giá 4,7

[8/15/2014 9:28:45 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ITA
[8/15/2014 9:28:47 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: Chị đặt giá 8,2

[8/15/2014 10:30:53 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua ???K SHS gia 8,9
[8/15/2014 2:34:12 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: sang h
[8/15/2014 2:34:15 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: chi mua duoc cp nao chua
[8/15/2014 2:34:18 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua SHS di
[8/15/2014 2:34:21 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tuan sau no chay chi a

[8/18/2014 11:26:58 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua ???k PTK nua gia 4,6

[8/19/2014 9:29:01 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: sức mua còn nhiều tiền, đặt mua
[8/19/2014 9:29:08 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ???K KBC giá 10,8
[8/19/2014 9:58:34 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ok
[8/19/2014 10:07:12 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: huy KBC đi
[8/19/2014 10:07:20 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua ???K KBC giá 10,9

Nhóm VIP gom cổ phiếu GAS 1 tỷ lệ ít như sau:
[8/19/2014 9:31:08 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua ???K GAS giá 114
[8/19/2014 9:28:27 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: Chị đặt 1.000 GAS giá 114
[8/19/2014 9:28:31 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: thứ 6 bán 119
[8/19/2014 9:28:54 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: Anh đặt mua 1000 GAS gia 114
[8/19/2014 9:27:44 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: a mua
GAS 114
[8/19/2014 9:27:46 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ban 119

[8/20/2014 9:50:05 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ok
[8/20/2014 9:50:09 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: Cô mua GAS 115

[8/20/2014 2:01:53 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: anh đặt mua
[8/20/2014 2:01:57 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ??k
GAS gia 115
[8/20/2014 2:02:02 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ??k
VNM gia 113
[8/20/2014 2:02:07 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ??k
MSN gia 83
[8/20/2014 2:01:53 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: anh đặt mua
[8/20/2014 2:01:57 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ??k
GAS gia 115
[8/20/2014 2:02:02 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ??k
VNM gia 113
[8/20/2014 2:02:07 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ??k
MSN gia 83

[8/21/2014 11:15:35 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: co do ko
[8/21/2014 11:15:37 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: suc mua nhieu tien
[8/21/2014 11:15:41 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua ???K ITA gia 8,1

[8/22/2014 10:05:21 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: mua ???K SHN gia 4,4
[8/22/2014 9:56:55 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: a dat mua ???k SHN giá 4,4
[8/22/2014 11:24:44 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: dat mua ???k ITA gia 8,4
[8/22/2014 1:27:20 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: dat ???k NTL giá 15,3
[8/22/2014 2:11:37 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: a dat mua ???k TDH gia 16,2
[8/22/2014 1:58:56 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: sap toi dong bds
 [8/22/2014 2:06:23 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: NTL lên 17,7 - 18
[8/22/2014 2:19:51 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: co bds se chay manh
[8/22/2014 2:19:55 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: it phien toi
[8/22/2014 2:33:59 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: Gateway to Vietnam 2014 vinh dự có sự góp mặt của 18 diễn giả có tên tuổi tham dự 3 buổi thảo luận mở về những chủ đề nóng hổi như Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Ngân hàng và công cuộc tái cơ cấu, Ngành hàng tiêu dùng và các cơ hội mới.
[8/22/2014 2:36:40 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: http://ndh.vn/hnx-he-thong-core-i5-tien-gan-toi-chuan-muc-quoc-te-2014082207184522p4c146.news
[8/22/2014 2:36:55 PM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: chuan bi moi thu ve cong nghe de buy or sell nhanh
[8/25/2014 9:29:43 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ITC chi dat mua ???k gia 8,3
[8/25/2014 10:14:39 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: da
[8/25/2014 10:17:44 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: a mua ???k ITC nua gia 8,3
[8/25/2014 10:18:40 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: Chi dat mua tiep ???k LCG gia 8,4

[8/25/2014 9:46:34 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: cac ma bds sap toi chay manh
[8/25/2014 9:50:34 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ITC lên 10,x
[8/25/2014 10:15:27 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: các mã bds
[8/25/2014 10:15:40 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: LCG, ITC, KBC, ITA, NTL, TDH, SCR
[8/25/2014 10:15:43 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: sap toi chay manh lam
[8/25/2014 10:23:53 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: LCG, ITC, TDH
[8/25/2014 10:23:56 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tích lũy đủ r
[8/25/2014 10:23:58 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: NTL nua
[8/25/2014 10:24:07 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: nen no se tang 10-15% roi dieu chinh giam nhe
[8/25/2014 10:24:52 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ITC, LCG se ve 10,x roi moi dieu chinh
[8/25/2014 10:24:55 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: NTL len 18,x
[8/25/2014 10:24:59 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: TDH len 19,x
[8/25/2014 10:29:47 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: cp nao tich luy xong se chay
[8/25/2014 10:40:52 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: các mã
[8/25/2014 10:41:00 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ITC, LCG, TDH, NTL gom hang
[8/25/2014 10:41:08 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: sau do se day 2 phien CE nhu KBC

Tháng 9
[8/25/2014 10:55:09 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: sẽ có chính sách
[8/25/2014 10:55:16 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: tốt hỗ trợ bất động sản
[8/25/2014 10:55:20 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: gần cuối tháng 9
[8/25/2014 10:55:25 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: sẽ hạ lãi suất
[8/25/2014 10:55:37 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: ETF là cách giải quyết nợ xấu bds
[8/25/2014 11:25:12 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: các cp bds sẽ tăng lên 10-15% nữa
[8/25/2014 11:25:16 AM] Dương Văn Kháng_Hedge Fund.: từ giá này